Applikationscenter 

Applikationerna är alla de program och tjänster som du behöver för din IT-arbetsplats, de ska fungera felfritt genom hela livscykeln och alltid finnas lättillgängliga. Det blir möjligt genom vårt applikationscenter, där du både kan göra beställningar löpande eller som en automatiserad funktion. Hela tiden har du full kontroll över processen, leveransen och kostnaden.

 

Vi har sedan starten utvecklat en effektiv och konkurrenskraftig applikationsprocess under varumärket Appnode Integrator. Via en prenumerationstjänst, likt App Store, finns det hundratals redan paketerade applikationer som alternativ till specifika beställningar, hela tiden har du full kontroll över processen.

Vårt applikationscenter bygger på automation, återvinning och kvalité. Vi stöttar gärna i valfria delar av processen med applikationens livscykel och inte minst med att få ut applikationen till verksamheten.

Mikael app.png

Mer information om applikationscenter?

Välkommen att kontakta mig!

0708-44 38 82

mikael.karlsson@appnode.se

Självtjänster

Saker som tidigare sköttes av IT-avdelningen kan nu hanteras av den enskilda medarbetaren, oavsett tid, plats och rum. Med Appnode Integrator får du en komplett självtjänst att hantera din verksamhets applikationer, stand alone, eller i samexistens med Intune, System Center eller liknande plattformar.

  • Hitta och installera aktuell applikation. 
  • Beställ nya applikationer eller paketeringsarbete. 
  • Följ din order från beställning till nedladdning. 
  • Hantera själv nyheter och uppgraderingar.
  • Installera operativsystem. 
  • Låt dina medarbetare själv beställa applikationer och kontrollera beställningen via den inbyggda attestfunktionen. 
  • Få statistik för varje applikations kostnad. 
  • Få rapporter för de applikationer ni använder. 
  • Kontrollera behörigheten för nya applikationer.